Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

Ощадливе виробництво – 8 типів втрат

У ощадливому мисленні різні типи відходів виробництва разом називаються муда, японський термін, що означає марність. Два інших терміни –  mura і muri також використовуються для опису ситуацій, коли процеси відхиляються від оптимального розподілу ресурсів. Спочатку Muda було згруповано в 7 категорій: транспортування, запаси, рух, очікування, перевиробництво, переробка та дефекти. Пізніше навички були додані як 8-е марнотратство. Це дало початок фразі TIMWOODS – абревіатурі, яка стала синонімом підвищення ефективності економічного виробництва.

В останні роки з’явилася ще одна фраза, яка об’єднує 8 відходів у більш запам’ятовувану абревіатуру DOWNTIME. Згідно з цим, 8 відходів ощадливого виробництва:

  • Дефекти
  • Перевиробництво
  • Очікування
  • Нереалізований потенціал
  • Непотрібне транспортування
  • Надлишкові запаси
  • Переміщення людей
  • Надлишкова обробка

Далі розглянемо кожен із 8 відходів більш детально.

Дефекти

Дефектні відходи – це втрата цінності, яка виникає, коли продукт не відповідає стандартам якості чи специфікаціям замовника або з інших причин непридатний для використання. Оскільки дефектний елемент потребує додаткової обробки для переробки або його часто потрібно взагалі викинути, це призводить до втрати часу, ресурсів і грошей.

Дефектні відходи можуть бути спричинені багатьма факторами, як-от поганий дизайн виробу, дуже складні або надмірні варіації у виробничому процесі, використання неякісних матеріалів, недостатня підготовка призначених працівників, непотрібне поводження, неправильне зберігання тощо.

Перевиробництво

Перевиробництво виникає, коли виробляється більше товарів, ніж насправді потрібно в певний час. Причиною цього може бути неточне прогнозування попиту, погано оптимізовані графіки виробництва, неефективне налаштування робочої станції тощо. Це також може бути наслідком вибору підходу «на всякий випадок» замість підходу «саме вчасно». Наприклад, коли гарантійний запас товару закінчується один раз через випадкове зростання попиту клієнтів, а потім постійно встановлюється занадто високим, створюючи непотрібний надлишок.

Перевиробництво також може бути результатом спокуси уникнути простою робочих станцій або співробітників. Компанії, які використовують виробничі робочі процеси типу «push», як-от виготовлення до запасу, коли товари виробляються в очікуванні продажу, повинні бути особливо пильними, щоб уникнути перевиробництва.

Очікування

Зайве очікування – це збільшення накладних витрат, які виникають через нерівномірну синхронізацію взаємозалежних робочих процесів і маршрутів. Іншими словами, це втрата ефективності через елементи, які чекають своєї черги в виробничих чергах і на складі WIP. Здебільшого це відбувається через недостатнє планування виробництва або погано організовану практику управління запасами чи складом.

Очікування призводить до вузьких місць у виробництві, незапланованих простоїв і зниження рівня використання потужностей, що збільшує витрати на виробництво та подовжує час виконання робіт. Наприклад, коли компоненти надходять на робочу станцію довше, ніж робочій станції для завершення циклу, вона залишається в режимі очікування, поки очікує наступної партії.

Нереалізований потенціал

Невикористаний талант — це марна трата, яка виникає через нездатність розпізнати та повністю використати навички співробітників і призначення їх на невідповідні завдання. Здебільшого це відбувається, коли працівникам взагалі не дозволяється самостійно керувати, якщо керівників змушують керувати надто багатьма аспектами завдань співробітників або якщо внесок працівників не враховується.

Це призводить до недостатнього використання, упущених можливостей, прихованих наборів навичок і слабкої залученості. Невикористаний талант не був включений до початкових 7 відходів. У наступні роки це було визнано ключовим фактором неефективності виробництва та боротьби з іншими відходами.

Непотрібне транспортування

Ці відходи визначаються як втрата часу та ефективності через непотрібне переміщення сировини, запасів WIP або готової продукції. Транспортування товарів як таке не додає вартості, за яку клієнти готові платити. Ці відходи здебільшого викликані поганим плануванням складів або плануванням маршруту та виробничої лінії.

Яскравим прикладом є випадки, коли послідовні робочі станції не вдається розташувати належним чином, і потрібні додаткові зусилля для переміщення компонентів від однієї до іншої. Окрім більш тривалого часу виконання робіт і непотрібної роботи, надмірне транспортування може збільшити зношеність запасів і збільшити ризик дефектів і пошкоджень.

Надлишкові запаси

Втрата запасів визначається як будь-який вид накопичених накладних витрат, що виникають через надлишкові запаси. По суті, усі запаси, які не виходять із конвеєра як закриті продажі, становлять зв’язану готівку та накопичують накладні витрати. Будь то сировина, WIP або готова продукція, надмірні запаси виникають через неефективне управління запасами та оптимізацію.

Надлишок запасів неминуче підвищує витрати на зберігання та перевантажує склад. Більше того, надлишковий запас може з часом втратити свою якість і цінність і ризикує стати мертвим вантажем . Перевищення запасів може виникнути з багатьох причин, як-от завищені рівні безпечних запасів, надто оптимістичний або хибний прогноз попиту, надмірні закупівлі через спокусливі знижки на оптові закупівлі, неправильна практика відстеження тощо.

Переміщення людей

Відходи руху не слід плутати з відходами транспортування. Відходи руху — це непотрібні дії, яких зазнають працівники та обладнання під час створення продуктів. Це здебільшого спричинено неергономічним плануванням робочих станцій та розміщенням обладнання або поганою документацією та контрольними списками процесу.

Відсутність руху виникає через те, що працівникам доводиться без потреби ходити, тягнутися до них або нахилятися, піднімати або носити інструменти та предмети. Це може бути важко помітити, але це може швидко призвести до величезних втрат часу, особливо для повторюваних завдань. Витрата рухів призводить до низької безпеки працівників, продуктивності, повторюваних травм і навіть втрати мотивації.

Надлишкова обробка

Ці відходи утворюються у випадках, коли навички або обладнання працівників вищого рівня, ніж це необхідно для виробництва конкретного товару. Крім того, якщо продукти виготовляються із сировини з більшою потужністю, ніж вимагає продукт, або якщо є додаткові кроки в маршруті продукту, які не додають цінності, за яку клієнти готові платити.

Як і багато інших у цьому списку, відходи додаткової обробки призводять до підвищення витрат на виробництво та подовження термінів виконання. Надмірно кваліфіковані працівники не можуть створювати цінності на рівні своєї винагороди, інакше це буде випадок невикористаного таланту. Так само використання високоточних машин для простої обробки негативно впливає на норму прибутку та амортизації.