Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ISO 50001

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ISO 50001
Пропозиції щодо СТАНДАРТУ ISO 50001
• Навчання фахівців
• Діагностика системи менеджменту
• Сертифікація системи менеджменту
• Рекомендації по вибору консультантів

Отримайте тест
з енергоменеджменту →→

Міжнародний стандарт ISO 50001 Системи енергоменеджменту – основа політики в області енергетики, орієнтованої на майбутнє.

У всіх областях економіки тема енергозбереження є ключовою.

В результаті фінансового тиску, що виражається через постійне зростання цін на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) і підвищення законодавчих вимог (EnEG, EnEV, EEG, EEWärmeG, BlmSchG и т.д.), стає необхідним встановлювати регламент щодо організації виробництва, що має тривалий і чіткий вплив.

Основна мета міжнародного стандарту ISO 50001 Системи енергетичного менеджменту полягає в наданні підприємствам структурованого і всеосяжного керівництва по оптимізації процесу споживання енергоресурсів і системного управління даним процесом. Стандарт ISO 50001 визначає вимоги для системи енергетичного менеджменту (СЕнМ), що дозволяє підприємству або організації зробити системний підхід до безперервного покращення енергоефективності (energy efficiency) і енергетичних параметрів (energy performance). Стандарт ISO 50001 року повністю сумісний зі стандартами інших систем менеджменту (ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001).

Ми, експерти компанії ТОВ «Технічні та управлінські послуги», надаємо підприємствам послуги за системою енергетичного менеджменту (СЕнМ) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001.

Нашою метою є комплексний, чіткий і зрозумілий виклад всіх дій і формулювання відповідальності для всіх: від вищої ланки управління до рядового співробітника.

3 ступені організації системи енергетичного менеджменту.

Ступінь 1.

 • Визначення області та меж системи енергетичного менеджменту.
 • Визначення законодавчих положень (правовий кадастр).
 • Визначення зобов’язань топ-менеджменту, а саме:
 1. виконання вимог даного стандарту;
 2. дотримання законодавчих та інших вимог;
 3. визначення політики в області енергоменеджменту;
 4. введення безперервного поліпшення СЕнМ.
 • Оцінка діяльності та визначення ступеня дотримання відповідних встановлених вимог і норм; порівняння і інтеграція з існуючими системами менеджменту (ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001).Скрининг-диагностика всех видов энергоресурсов.
 • Скринінг-діагностика всіх видів енергоресурсів.
 • Виявлення потенційних можливостей скорочення витрат ПЕР.
 • Розробка плану заходів щодо створення та впровадження електронної системи обміну даними, а також виявлення резервів економії ПЕР.

Ступінь 2.

 • Формулювання положень і аспектів політики в області енергоменеджменту, а саме:
 1. відповідність області і кордонів системи енергетичного менеджменту;
 2. відповідність характеру і масштабу використання енергоресурсів;
 3. сумісність з політикою інших систем менеджменту.
 • Постановка цілей в області СЕнМ. Встановлені енергетичні цілі повинні бути:
 1. вимірні;
 2. документовані;
 3. включати терміни їх досягнення.
 • Розробка і підтримка в робочому стані програм з енергозбереження та заходів по досягненню енергетичних цілей.Выявление, структурирование, точная формулировка тезисов в области организации работ по системе энергетического менеджмента (СЭнМ), соблюдая требования стандарта ISO 50001.
 • Виявлення, структурування, точне формулювання тез в області організації робіт по системі енергетичного менеджменту (СЕнМ), дотримуючись вимог стандарту ISO 50001.
 • Забезпечення ідентифікації «енергетичного профілю» підприємства (energy profile) шляхом визначення теперішніх і минулих витрат енергії за допомогою «базової оцінки» (baseline assessment).

– Первинний енергопрофіль (initial energy profile) повинен визначити так звану «енергетичну базову лінію» (energy baseline) для відповідного періоду часу, передбачати всі напрямки істотного використання енергоресурсів і фактори, що впливають на таке використання.

 • Визначення вимог до організації і вдосконалення обліку і контролю процесів з урахуванням енергетичних аспектів, наприклад:
 1. ідентифікація існуючих джерел енергії;
 2. розробка систем обліку витрат енергоносіїв;
 3. виробництво енергоресурсів;
 4. вимірювання витрат енергоресурсів;
  -оцінка енергоефективності;
 5. визначення енергетичної продуктивності (EnPls);
 6. технічне обслуговування;
 7. складання звітів.
 • Навчання співробітників підприємства вимогам стандарту ISO 50001.
 • Рекомендації щодо методів і засобів вимірювання, обліку та моніторингу енергоспоживання, а також щодо надання відомостей і даних вищому керівництву.
 • Застосування власних спеціальних методів обліку і безперервного контролю споживання ПЕР.
 • Розробка всієї необхідної документації СЕнМ згідно з вимогами стандарту ISO 50001.

Ступінь 3.

 • Введення в дію всіх компонентів і аспектів системи енергетичного менеджменту (СЕнМ).
 • Підготовка та проведення внутрішніх аудитів СЕнМ.
 • Детальний аналіз виявлених невідповідностей.
 • Розробка коригувальних та запобіжних дій.

Ваші переваги від співпраці з нашою компанією.

 • Підвищення конкурентоспроможності завдяки сертифікованої системи енергетичного менеджменту.
 • Вихід підприємства на міжнародні ринки.
 • Економія витрат при отриманні ПЕР із зовнішніх джерел і їх споживанні.
 • Оптимізація та управління процесами енергозбереження на основі регулярного управлінського циклу, що передбачає збір інформації для планування, планування, реалізацію планів, моніторинг реалізації.
 • Дотримання законодавчих положень в галузі енергоефективності та захисту навколишнього середовища.
 • Мотивація співробітників до зниження енерговитрат.
 • Взаємодія системи енергетичного менеджменту з іншими функціональними системами підприємства.
 • Інтеграція системи енергетичного менеджменту в загальну систему управління підприємством