Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 44 500 3345 info@tms-ua.com

ISO 14001 – Стандарт систем екологічного менеджменту

Для багатьох екологія – це дуже віртуальне поняття, яке не пов’язане з бізнесом, не пов’язане з прибутком і, що найголовніше – НА НАШ ВІК ВИСТАЧИТЬ.

Чи так це?

Багато хто розглядає Систему екологічного менеджменту, скоріше, як неминуче зло, ніж будь-який інструмент для вдосконалення. Це пов’язано і з відсутністю дієвої системи мотивації для впровадження даного стандарту, і з відсутністю правильного роз’яснення важливості і корисності даного стандарту. Але однією з основних проблем низької зацікавленості в розвитку використання стандарту є відсутність чіткого бачення його зв’язку з ЕКОНОМІЧНОЮ складовою бізнесу, тобто його корисності з точки зору ФІНАНСІВ.

Вихід нової версії стандарту ISO 14001, в певній мірі, може допомогти менеджменту зацікавитися в доцільності його впровадження. У чому особливості цієї нової версії?

По-перше, зроблено крок на шляху до можливості інтеграції даного стандарту з іншими управлінськими стандартами за допомогою введення єдиної (однакової) структури – 10 ідентичних пунктів для всіх стандартів.

По-друге, центральне місце в даній структурі займає РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ. Інструмент, який повинен об’єднати всі управлінські стандарти шляхом використання однакового підходу до ідентифікації і боротьбі з ВТРАТАМИ. І тут, як раз і проявляється ЕКОНОМІЧНА складова цього інструменту, оскільки ми наочно можемо побачити ВАРТІСТЬ ВТРАТ через прояви ЕКОЛОГІЧНИХ небезпек і ризиків. Крім цього, при використанні єдиного механізму ідентифікації та управління ризиками ми можемо побачити взаємозв’язок впливу різних аспектів на ті чи інші види діяльності і процеси. Знову ж, скільки вже було розказано про процесний підхід. Але, на жаль, він дуже рідко використовується як інструмент для фінансового аналізу та моніторингу.

Наша Компанія пропонує принципово новий підхід до даного інструменту, а саме, шляхом впровадження РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ, визначення та управління екологічними небезпеками і ризиками та отримання додаткової економічної вигоди.