Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

Доступна сертифікація біопалива та біорідин KZR INiG

У міру збільшення частки ринку біопалива в Україні та розширення міжнародної торгівлі біомасою, сировиною та біопаливом потреба у забезпеченні соціально-економічної стійкості вздовж усього ланцюга постачання стає все більш гострою. Це включає такі аспекти, як землекористування, сільськогосподарська практика, конкуренція з продуктами харчування, енергоефективність та викиди парникових газів, аналіз життєвого циклу (LCA) тощо.

Стратегія досягнення стійкості включає потребу в системах сертифікації. Схеми сертифікації повинні застосовуватися як на глобальному, так і на місцевому рівнях і стосуватися як малих фермерів або лісівників, так і великих конгломератів.

Сталість певного біопалива має бути гарантована у прозорий спосіб. Це можливо лише за умови прийняття відповідних політичних заходів, що впливають на весь ланцюг постачання. Стратегія досягнення сталості включає в себе необхідність систем сертифікації (тобто підтвердження відповідності критеріям сталості) та систем перевірки походження сталого біопалива одною з яких є система KZR INiG.

Про систему KZR INiG

3 червня 2014 року Європейська комісія видала рішення про визнання «Системи KZR INiG» для демонстрації відповідності критеріям стійкості згідно з Директивами 98/70/EC та 2009/28/EC Європейського Парламенту та Ради. Це був дуже динамічний період – у перший рік система сильно розвивалася. Єдиною польською системою сертифікації сталого виробництва біопалива є система KZR INiG. Працюючи в галузі біопалива багато років, Інститут нафти і газу – Національний науково-дослідний інститут розпочав роботи, пов’язані з підготовкою системи сертифікації, яка підлягає визнанню Європейською Комісією. Система була розроблена на основі вимог директиви RED, впровадження системи KZR INiG надає операторам, які працюють у ланцюзі постачання біопалива та біоматеріалів, можливість довести, що вони відповідають критеріям стійкості, відповідно до вимоги RED.

Кожна добровільна система, визнана Європейською комісією, має визначений обсяг сертифікації. Це відноситься як до території, на якій вирощується сільськогосподарська сировина або де виробляється біопаливо, так і до маршруту виробництва, тобто визначення сировини для виробництва біопалива та технології. Оцінка системи KZR INiG охоплює, з точки зору відповідності критеріям сталого розвитку, біомасу, вирощену та зібрану на території Європейського Союзу, відходи та залишки, зібрані на території ЄС, а також сировину, біопаливо та біорідкі речовини, вироблені на території Європейського Союзу. Оцінка охоплює весь життєвий цикл біопалива, біорідких рідин, починаючи від етапу вирощування сировини або пункту збору відходів, до кінцевої стадії споживання біопалива та біорідких рідин, утворення відходів і залишків, з урахуванням усіх проміжних етапів (купівля , торгівля та переробка біомаси). Таким чином, система KZR INiG не обмежує спектр біопалива, допущеного до сертифікації (також біопаливо, не зазначене в директиві RED, може бути сертифіковане, наприклад, вуглеводневі біокомпоненти або інше – передових поколінь), а її єдине обмеження стосується територія вирощування або виробництва.

Вимоги до системи описані в десяти документах, усі опубліковані на веб-сайті схеми в розділі завантаження. Перший документ містить загальні правила, загальний опис учасників системи, права власності та організаційні питання. Для зручності всі визначення зібрані в документі № 2. Документ № 3 посилається на національне законодавство. Наступні три документи присвячені земельним вимогам. Правила, що стосуються системи масового балансу, яка має бути запроваджена в діяльності компанії, представлені в документі № 7. Документ № 8 містить методологію розрахунку викидів парникових газів у життєвому циклі біопалива. Останні два документи описують вимоги до органів сертифікації.

Особливості системи KZR INiG

Система сертифікації — це набір вимог, яким необхідно дотримуватись у ланцюзі постачання біопалива, щоб кінцевий продукт міг продемонструвати відповідність критеріям сталого розвитку. Вимоги Системи узгоджуються з вимогами RED, але, насамперед, уточнюють низку питань, наприклад методику перевірки земель, на яких вирощували сировину для виробництва біопалива, метод дотримання балансу маси. Хоча всі добровільні системи базуються на однакових вимогах, встановлених у RED, специфікація робить їх різними на практиці. Характерною особливістю системи KZR INiG є те, що суб’єктам, які впроваджують вимоги, рекомендовано адаптувати вже існуючі в компанії системи таким чином, щоб вони відповідали вимогам директиви RED. Ідея системи полягає в тому, щоб зменшити надмірне адміністративне навантаження за допомогою, наприклад, зменшення кількості обов’язкових форм (можна використовувати інший шаблон). Нещодавно було уточнено процедури для підприємців та процедури аудиту для органу сертифікації у сфері збору відходів та залишків. Що важливо, ці процедури пройшли оцінку Європейського Союзу і були затверджені.

Специфічним для схеми є і підхід до невідповідностей. Система KZR INiG виділяє два їх типи: другорядні та великі. Незначними вважаються невідповідності, причини яких виявлені та можуть бути усунені протягом 30 днів. Сертифікат може бути виданий після схвалення проведеного виправлення провідним аудитором та вжиття коригувальних дій. У цьому випадку рекомендовано проводити аудит під наглядом не пізніше ніж через шість місяців після завершення сертифікаційного аудиту. Якщо неналежне виправлення (або його відсутність) потенційно може призвести до виникнення серйозної невідповідності, аудит під наглядом є обов’язковим. У випадку окремої незначної невідповідності, коли підтвердження виправлення може бути надіслано аудитору за допомогою звичайної або електронної пошти (електронної пошти), рішення про необхідність проведення аудиту під наглядом належить провідному аудитору. До основних невідповідностей відносяться невідповідності, причини яких не виявлені або які неможливо усунути протягом 30 днів. У такій ситуації сертифікат не видається або чинний сертифікат призупиняється. У разі виявлення серйозних невідповідностей підрозділ сертифікації негайно інформує системного адміністратора KZR INiG, а також про вжиті коригувальні дії. Вартість участі в системі KZR INiG є відносно низькою.

Форма для консультації