Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

ISO 9001 ЩО ТАКЕ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ?

ISO 9001 що це таке?

ISO 9001 визначається як міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи управління якістю (QMS) . Організації використовують стандарт, щоб продемонструвати здатність постійно надавати продукти та послуги, які відповідають вимогам клієнтів і нормативним вимогам. Це найпопулярніший стандарт серії ISO 9000  і єдиний стандарт серії, за яким організації можуть сертифікуватися.

Він (ISO 9001) є одним з найпоширеніших стандартів у світі та застосовується в різних сферах, включаючи виробництво, послуги, охорону здоров’я, освіту та інші. Його застосування допомагає організаціям поліпшувати якість своїх продуктів та послуг, збільшувати задоволеність клієнтів та знижувати витрати.

Аудит системи менеджменту якості ISO 9001

Для чого використовують ISO 9001?

Використання стандарту дозволяє організаціям будь-якого розміру та виду діяльності систематизувати свої процеси та підвищити якість своїх продуктів та послуг.

Основною метою системи менеджменту якості відповідно до ISO 9001 є забезпечення того, що організація може надавати продукцію та послуги, які відповідають вимогам клієнтів та регуляторних органів. Це досягається шляхом встановлення системи управління якістю, яка допомагає організації вдосконалювати свої процеси та продукти, а також забезпечує стандартизацію діяльності.

Також він допомагає організаціям встановлювати і підтримувати процеси управління якістю, включаючи планування, розробку, виробництво, контроль якості та покращення процесів. Це сприяє зниженню ризиків виробництва та збільшенню ефективності використання ресурсів.

Крім того, стандарт може допомогти організації встановити систему керування ризиками, забезпечити відповідність законодавству та регуляторним вимогам, а також збільшити довіру клієнтів та інвесторів до організації.

Які функції виконує СУЯ

Основні функції СУЯ включають:

 • Забезпечення якості продукту або послуги: ISO 9001 допомагає забезпечити, що продукт або послуга, що надається організацією, відповідає стандартам якості та вимогам клієнтів.
 • Підвищення ефективності: дозволяє підвищити ефективність організації, зменшити витрати та збільшити продуктивність.
 • Покращення керування процесами: допомагає організації краще керувати своїми процесами, включаючи контроль за проектами, планування, виконання та оцінку результатів.
 • Забезпечення відповідності до вимог законодавства та нормативних документів: допомагає організації забезпечити відповідність до вимог законодавства та нормативних документів.
 • Покращення взаємодії з клієнтами: допомагає організації покращити взаємодію з клієнтами, забезпечити їх задоволеність та збільшити їх лояльність.
 • Покращення комунікацій та управління ризиками: допомагає покращити комунікацію в організації та управляти ризиками, що можуть виникнути в процесі виробництва або надання послуг.

Впровадження ISO 9001

Впровадження системи ISO 9001 – це процес, який спрямований на встановлення та підтримку системи управління якістю в організації.

Основними етапами впровадження системи є:

 • Підготовчий етап. Визначення мети та цілей впровадження системи управління якістю, створення проектної групи та плану реалізації проекту.
 • Аналіз поточного стану. Оцінка поточного стану системи управління якістю організації, виявлення проблем та потреб у покращенні.
 • Розробка системи управління якістю. Розробка та встановлення політики якості, процедур, інструкцій, документації та інших необхідних елементів системи управління якістю.
 • Впровадження системи управління якістю. Ознайомлення персоналу з політикою якості, процедурами та інструкціями, проведення навчання та тренінгів.
 • Оцінка ефективності системи управління якістю. Проведення внутрішнього аудиту, аналіз результатів та виявлення можливостей для покращення системи управління якістю.
 • Постійне покращення системи управління якістю. Визначення потреб у покращенні та впровадження відповідних заходів.
 • Впровадження стандарту дозволяє організації забезпечити стабільність та підвищити ефективність своєї діяльності, покращити якість продукції.

Переваги сертифікації

Сертифікація ISO 9001 – це процес, за яким організація може отримати офіційне підтвердження відповідності її системи управління якістю вимогам цього стандарту.

Ось декілька переваг сертифікації ISO 9001:

 • Підвищення рівня довіри клієнтів: Сертифікат показує, що організація має систему управління якістю, яка дозволяє забезпечити високу якість продукції або послуг. Це підвищує рівень довіри клієнтів до організації та збільшує ймовірність повторного замовлення.
 • Підвищення ефективності бізнесу: Система управління якістю допомагає організації збільшувати ефективність своїх бізнес-процесів, зменшувати витрати та збільшувати прибуток.
 • Збільшення конкурентоспроможності: Сертифікат показує, що організація використовує визнану міжнародну систему управління якістю, що забезпечує високу якість продукції або послуг. Це допомагає збільшувати конкурентоспроможність організації на ринку.
 • Підвищення мотивації персоналу: Система управління якістю може забезпечити більш чітку організацію робочих процесів, підвищення відповідальності та мотивації персоналу.

Етапи сертифікації ISO 9001

Сертифікація за стандартом ISO 9001 є процесом, який дозволяє підтвердити відповідність системи управління якістю певним вимогам стандарту.

Процес сертифікації складається з декількох етапів, серед яких:

 • Підготовка до сертифікації. Перший етап передбачає збір необхідної документації, розробку процедур та інструкцій, визначення процесів та їх контролю.
 • Перевірка готовності. На цьому етапі проводяться внутрішні аудити з метою перевірки відповідності системи управління якістю вимогам стандарту.
 • Оцінка відповідності. На даному етапі проводиться зовнішній аудит, під час якого експерти зовнішньої аудиторської організації перевіряють відповідність системи управління якістю вимогам стандарту.
 • Прийняття рішення. Після проведення зовнішнього аудиту, аудиторська організація приймає рішення щодо надання або відмови в сертифікування системи менеджменту відповідно до ISO 9001.
 • Сертифікація та збереження сертифікату. У разі прийняття рішення про надання сертифікату, компанія отримує офіційний сертифікат від зовнішньої аудиторської організації. Після отримання сертифікату необхідно забезпечити збереження та підтримку системи управління якістю на потрібному рівні. Також необхідно проходити регулярні аудити з метою перевірки відповідності вімогам стандарту.

Як отримати сертифікат ISO 9001?

Для того, щоб пройти сертифікацію, організації необхідно впровадити ефективну систему управління якістю, яка відповідає вимогам стандарту ISO 9001. Як акредитований орган сертифікації ми можемо провести навчання вимогам стандарту ISO 9001, провести попередні аудити, а також надати послуги з сертифікації та розробки системи.