Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

Ризик-ориєнтоване мислення в стандарті ISO 9001

Зміст

Визначення ризику

Що таке ризик-орієнтоване мислення і як воно працює?

Використання системи управління якістю ISO 9001 для розвитку ризик-орієнтованого мислення.

Роль керівництва у впровадженні ризик-орієнтованого мислення. 

Використання контексту для просування ризик-орієнтованого мислення.

Планування ризику. на мисленні, заснованому на ризику


Визначення ризику

Термін ризик можна визначити як ті фактори, які компанії практично не контролюють. Це також можна далі описати як ситуацію, що включає небезпеку. Небезпека – це можливість наразити когось або щось цінне на шкоду або втрату. Це визначення також відноситься до результату невизначеності в ситуаціях, яких можна уникнути за допомогою попереджувальних дій.

Наявність ризику у веденні бізнесу полягає не у відсутності можливості. Хоча ризики часто сприймаються лише як небезпеки, вони можуть представляти значні можливості та можливості. Деякі з цих можливостей включають організаційні інновації та збільшення конкурентних переваг, які можуть призвести до короткострокової та довгострокової прибутковості.

Якщо вжити суттєвих заходів, щоб гарантувати, що ризик не загрожує безперервності організації, бізнес може процвітати в довгостроковій перспективі. Для того, щоб успішно це зробити, компанії повинні переконатися, що вони думають про операції на базовому рівні, що є основою ризик-орієнтованого мислення.

Що таке ризик-орієнтоване мислення, і як воно працює?

Що таке мислення, орієнтоване на ризик, і як воно перетворюється на ефективне пом’якшення та моніторинг ризиків? Ризик-орієнтоване мислення передбачає використання системного підходу до управління ризиком. Це означає, що на кожному кроці бізнес уже має вбудовану систему протоколів і набір процесів і систем для боротьби з будь-якими ризиками, з якими він може зіткнутися. Існує причина, чому ризик-орієнтоване мислення є підходом, який шанують і використовують підприємства всюди, просто тому, що він працює. Ризик-орієнтоване мислення означає, що за потенційними загрозами не стоїть операція, а випереджає їх. Це також означає, що існує спеціальний підрозділ персоналу, який займається забезпеченням ефективних систем управління якістю та протоколів у разі виникнення будь-яких ризиків.

Коли бізнес планує, реалізує та виконує свої стратегічні цілі та цілі, він також повинен враховувати результати та обставини, які можуть загрожувати досягненню цих амбіцій. Використання методів ризик-орієнтованого мислення означає, що бізнес захищає своє загальне бачення шляхом моніторингу потенційних загроз на всіх рівнях. Це також означає, що бізнес оцінив або має спосіб оцінити свої процеси, протоколи та системи, і добре знає, як вони працюють і, зрештою, як вони потенційно можуть вийти з ладу. Підприємства, які використовують цю методологію, мають плани на випадок непередбачених обставин і захищені від цих потенційних невдач.

Використання системи управління якістю ISO 9001 для розвитку ризик-орієнтованого мислення

ISO 9001 — це міжнародна стандартизована система управління якістю, яка допомагає організаціям аналізувати, контролювати та вдосконалювати свої внутрішні системи, процеси, протоколи та політику для підготовки до будь-яких потенційних ризиків, з якими може зіткнутися бізнес. ISO 9001 заохочує та сприяє ризик-орієнтованому мисленню в шести сферах, а саме:

  1. Лідерство
  2. Контекст
  3. Операція
  4. Планування
  5. Контроль продуктивності
  6. Поліпшення

У кожному розділі довідника ISO 9001 враховано та обговорено всі сфери.

Роль лідерства у впровадженні ризик-орієнтованого мислення

ISO 9001 покладає відповідальність на вище керівництво як на єдиних виконавців і впроваджувачів систем, протоколів, політик і процесів. ISO 9001 також покладає на вище керівництво відповідальність за забезпечення того, щоб ці процедури приносили очікувані результати та працювали так, як вони були розроблені. Роблячи це, ISO створює ініціативу лідерства, засновану на ризиках, оскільки вище керівництво несе відповідальність за будь-які недоліки та невдачі в належних і адекватних стратегіях управління ризиками.

Використання контексту для просування ідеологій мислення, заснованих на ризику

Встановлення контексту є першою вимогою ризик-орієнтованого мислення, і це також концепція, схвалена ISO 9001, яка вимагає від компаній визначити процес моніторингу та системи управління забезпеченням якості, а також ризики та можливості, пов’язані з кожною з них. ISO вимагає від компаній відокремити свою організацію, а потім надати різні сценарії та контекстні ситуації, які можуть спричинити виникнення ризиків, а потім проаналізувати поточні бізнес-процеси та протоколи для цього сценарію. Після цього бізнес повинен додатково оцінити ці процеси та протоколи, щоб знайти їхні недоліки та слабкі сторони, а потім внести зміни та вдосконалення на основі контексту.

Планування ризику з використанням ризик-орієнтованого мислення

Відповідно до ISO 9001, планування ризиків є формою управління якістю, і це контекстуально гарантує, що система управління якістю підприємства здатна досягти запланованих результатів шляхом запобігання або зменшення ризику, а також пом’якшення будь-яких потенційних побічних ефектів небажаний результат. ISO стверджує, що єдиний спосіб підготуватися до ризику – знати, що він наближається, що є єдиною основою ризик-орієнтованого мислення.

Операційні стратегії, засновані на ризик-орієнтованому мисленні

 ISO також вимагає від компаній підходити до своїх операційних стратегій з урахуванням ризику. Це означає, що компанії повинні впроваджувати процеси, системи та протоколи, які оцінюють ризики та, відповідно, можливості.

Оцінка продуктивності та вдосконалення, засновані на ризик-орієнтованому мисленні

Щоб переконатися, що їхні процеси та системи відповідають ініціативам з управління ризиками, компанії повинні постійно контролювати, вимірювати та оцінювати свої ризики та можливості. Це означає, що компанії мають не лише впроваджувати всі ці стратегії зменшення ризиків, але й регулярно перевіряти їх, щоб переконатися, що вони працюють, після внесення змін і налаштувань для подальшого покращення їх довговічності, гнучкості та еластичності.