Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

Сертифікація системи управління активами ISO 55001

Управління активами допомагає отримати більше контролю над фінансовою, операційною, технічною діяльністю та іншою діяльністю організації, пов’язаною з активами.

Управління активами також дозволяє створювати більше цінності з наявних активів організації.

Сертифікація за стандартом ISO 55001:2014 вимагає розробки системи управління для управління активами.

Система управління активами діє як центральна система, яка відповідає всім політикам, цілям, процесам і управлінню, перерахованим у стандарті ISO 55001:2014.

Вимоги до системи управління активами в організації

Система управління активами дозволяє організації відстежувати всі свої активи. Це допоможе визначити місцезнаходження активу, способи використання, будь-які внесені зміни, фінансові наслідки, операційну ефективність тощо.

Інформація з Системи управління активами допомагає в ефективному відновленні активів і підвищує прибутковість бізнесу.

Переваги системи управління активами

 • Активами, розташованими в кількох місцях, можна точно й ефективно керувати.
 • Компанія може легко створити звіт про інвентаризацію та за потреби надати його страховим компаніям.
 • Ефективно керуйте фінансами компанії та значно скорочуйте витрати компанії, відстежуючи ефективність усіх активів. Будь-яке списане або продане майно буде видалено з книги записів.
 • Краще технічне обслуговування основних засобів, таких як виробничі підрозділи, складальні лінії тощо.
 • Зменште витрати на технічне обслуговування, ефективно відстежуючи продуктивність обладнання протягом його життєвого циклу та плануючи необхідне технічне обслуговування.
 • Визначити ризики, пов’язані з використанням та володінням активами.
 • Оптимізуйте бізнес-операції, включаючи планування, використання ресурсів тощо, щоб підвищити операційну ефективність.

Важливість системи управління активами для організацій

Управління активами забезпечує цілісне уявлення про життєвий цикл активів. Систему управління активами найкраще виконувати за допомогою ІТ-програмного забезпечення. Існує готове програмне забезпечення для управління активами або може бути власне створене програмне забезпечення.

Система управління активами об’єднає всі команди, бізнес-департаменти, локації, приміщення, активи, обладнання, процеси тощо в єдину систему.

Це допомагає організації визначити потенційні ризики та ефективно керувати всією системою.

Як управління активами допоможе вашому бізнесу?

 • Слідкуйте за всіма активами організації
 • Керуйте активами з різних місць
 • Оцінка ризику та запобіжні заходи
 • Уніфікуйте бізнес-операції в єдину систему
 • Ефективне управління часом, відстеження продуктивності, моніторинг витрат життєвого циклу
 • Вищі рівні стандартів відповідності
 • Підвищення рентабельності інвестицій і зменшення адміністративних витрат

Як створити план управління активами?

План управління активами допоможе розробити ефективну систему управління активами для організацій, щоб краще відстежувати активи організації та їх ефективність,

Для створення ефективного плану управління активами необхідно виконати чотири кроки.

1. Встановіть цілі

План управління активами має бути узгоджений із загальними бізнес-цілями та майбутніми бізнес-цілями.

Управління активами має здійснюватися з великою увагою та приділяти достатньо часу, щоб охопити всі основні та ліквідні активи всієї організації.

2. Створіть стратегію

Інвентаризація активів повинна проводитися з урахуванням надійної стратегії.

Стратегія має полягати в тому, що управління активами має ефективно охоплювати всі аспекти організації, такі як активи, залучені працівники, життєвий цикл, графіки технічного обслуговування, економічна вартість, фінансова віддача тощо.

3. Управління ризиками

Оцінка ризиків повинна проводитися з пріоритетом, оскільки це критичний елемент управління активами.

Ті активи, які потребують негайної уваги, повинні бути розглянуті в першу чергу, щоб зменшити операційні витрати та запобігти неочікуваним операційним збоям.

4. Моніторинг

Після того, як система управління активами буде створена, постійно відстежуйте та переглядайте систему, щоб відстежувати перелік усіх ваших активів.

Система управління активами також виділяє конкретні аспекти, такі як життєвий цикл, продуктивність, графіки технічного обслуговування, економічна ефективність тощо.

На основі аналізу керівництво може приймати рішення щодо створення нових політик технічного обслуговування, інвестування в оновлення, залучення нових активів тощо.

Отримання сертифікату ISO 55001:2014 додасть цінності організації та постійно оптимізує використання організаційних активів для підвищення продуктивності бізнесу.

ISO 55001:2014 — це спеціальний стандарт для зниження організаційних ризиків, підвищення операційної ефективності та дотримання найкращих практик управління активами.

Що таке сертифікація системи управління активами ISO 55001?

У стандарті ISO 55001 використовується ефективна структура та процес управління активами, які забезпечують постійне вдосконалення та безперервне створення вартості шляхом управління вартістю, продуктивністю та ризиком, пов’язаними з активами.

Важливість системи управління активами ISO 55001

Стандарт ISO 55001 допомагає компаніям рухатися вперед шляхом постійного вдосконалення.

Це допомагає підвищити вартість поточних організаційних активів через стратегічне мислення та застосування передового досвіду управління активами.

Оскільки стандарт ISO 55001 є всесвітньо визнаним стандартом. Це вимагає від організацій дотримуватися спільної мови, приймати надійні рішення та зменшувати ризики для організаційних активів.

Структура управління активами на основі стандарту ISO 55001:2014 допомагає отримати більше довіри серед зацікавлених сторін і захищає активи організації від невикористання.

Як прийняти систему управління активами ISO 55001

Впорядкувати, контролювати та оптимізувати діяльність компанії, починаючи від проектування та розробки до інформаційної безпеки та фінансів компанії, сертифікація стандартів управління активами ISO 55001:2014 є обов’язковою.

Галузі які найкраще відповідають стандарту системи управління активами ISO 55001:2014

 • Інфраструктура та промислові сектори (виробництво, передача та розподіл енергії)
 • Державні послуги – аеропорти, лікарні, дороги
 • Компанії з високою доданою вартістю та капіталомісткі галузі (гірничодобувна, нафтохімічна, обробна промисловість тощо)
 • Сектор нерухомості (житлова, комерційна)
 • Сервісні організації (програмне забезпечення, консалтинг, професійні послуги)