Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

Що можна сертифікувати на відповідність KZR INiG?

Сільськогосподарські виробники

 • Фізична особа, юридична особа або неінкорпорована організаційна одиниця, що володіє сільськогосподарським або тваринницьким господарством.
 • Перша ланка в ланцюгу постачання, а отже, і потреба в участі в системі.
 • Вирощування рослин для цілей, пов’язаних з біопаливом, біорідиною, паливом з біомаси.
 • Компанія володіє землею та вирощує сільськогосподарські культури для виробництва біопалива, біорідин, палива з біомаси.
 • Для того, щоб біопаливо / біорідина / біокомпонент вважалися такими, що відповідають критеріям сталості, необхідно довести, що біомаса, з якої вони були вироблені, відповідає критеріям сталості для використання сільськогосподарських земель, наведеним у директиві RED II.
 • Необхідність продемонструвати відповідність сільськогосподарським та екологічним вимогам і стандартам.
 • Відповідно до принципу перехресної відповідності, KZR INiG має відповідати лише критеріям з точки зору сільськогосподарських та екологічних вимог і стандартів, таких як збереження ґрунту та води, Директиви про оселища та птахів, застосування належних сільськогосподарських практик тощо.
 • Після 2007 року луки, ліси, водно-болотні угіддя та інші території з високим біологічним різноманіттям не перетворюються на орні землі, призначені для вирощування рослин, які використовуються для виробництва біопалива.
 • Декларація сільгоспвиробника, докази, що підтверджують відповідність критеріям КЗР щодо біомаси.

Перша точка продажу (FGP) зі зберіганням або без нього

Перший пункт закупівлі (ППЗ) – це пункт закупівлі:

 • врожаю (сільськогосподарських культур);
 • сільськогосподарських відходів/залишків;
 • відходів/залишків;
 • лісової біомаси.

Перша точка закупівлі зобов’язана впровадити внутрішню систему менеджменту, що включає в себе:

 • матрицю відповідальності;
 • блок-схему (технологічну карту);
 • правила балансу маси;
 • методологію розрахунку викидів парникових газів;
 • принципи внутрішнього контролю, що здійснюється ФГП.

До інших обов’язків FGP відносяться

 • ведення переліку місць походження
 • ведення контрактів / рахунків-фактур
 • зв’язок з аудитором органу сертифікації з місця походження (документація / візит з документацією)
 • ведення власних декларацій;
 • впровадження системи балансу маси та методології визначення викидів парникових газів;
 • отримання сертифікату відповідності критеріям сталості.

Переробник біомаси зі сховищем або без нього

 • Іншим суб’єктом ланцюга постачання, а отже, учасником схеми, є переробник біомаси, включаючи відходи/залишки (наприклад, олійний завод, спиртовий завод, біогазовий завод, цукровий завод тощо).
 • Цей суб’єкт зобов’язаний отримати сертифікат, який підтверджує, що його виробництво відповідає критеріям сталості.
 • У випадку нової установки на день проведення аудиту компанія повинна продемонструвати готовність установки до переробки біомаси.
 • Організація повинна мати систему менеджменту та впровадити систему балансу маси.
 • Також необхідно прийняти методологію розрахунку викидів парникових газів
 • на основі системи балансу маси з урахуванням викидів, що утворилися на більш ранніх стадіях життєвого циклу.

Переробники біомаси в ланцюжку постачання RDF з агломерацією або без неї

 • Муніципальні установки – побутові та комунальні відходи (наприклад, заклади обслуговування, промислові підприємства тощо). Ці об’єкти звільняються від обов’язку подавати декларацію про залишкові відходи відповідно до INiG NCR. Вони підлягають аудиту в рамках аудиту FGP одержувача цих відходів.
 • Переробка відходів – якщо суб’єкт господарювання здійснює на установці окрему діяльність з переробки відходів, у результаті якої певні види відходів втрачають статус відходів і стають сировиною для подальшої переробки, і в цьому процесі паралельно утворюються відходи, які потенційно можуть бути перенаправлені на виробництво RDF, тоді установка стає точкою походження цих відходів.
 • Збір промислових відходів муніципальними установками – у випадку промислових відходів (наприклад, плівок), зібраних муніципальними установками, місцем походження є відповідний завод/цех. Такі відходи здаються разом з декларацією про відходи/залишки. Муніципальна установа, що приймає відходи, повинна сертифікувати себе на предмет сфери застосування ЗПВ.
 • Збір промислових відходів комунальними підприємствами – у випадку промислових відходів (наприклад, плівка), що збираються комунальними підприємствами, місцем походження є відповідний завод/цех. Такі відходи здаються разом з декларацією про відходи/залишки. Муніципальна установа, що приймає відходи, повинна засвідчити свою відповідність вимогам ЗПП.
 • Сегрегація відходів на муніципальній установці – якщо в результаті сегрегації на муніципальній установці утворюється кінцеве RDF-паливо, яке безпосередньо передається кінцевому споживачеві (цементному заводу), то установка стає виробником палива з біомаси і також підлягає сертифікації в цьому відношенні (в результаті чого утворюється продукт з кодом відходів 19 12 10). Якщо в результаті сегрегації не утворюється кінцеве паливо, а лише сировина для його виробництва (наприклад, з кодом відходів 19 12 12), то установка продовжує залишатися місцем походження цього потоку відходів.

Виробник біопалива, біорідини, біокомпонентів

 • Виробник біопалива, біорідини та палива з біомаси (включаючи завод з виробництва біоводню) є наступною ланкою постачання як учасник Схеми INiG KZR.
 • Суб’єкт господарювання зобов’язаний отримати сертифікат, що підтверджує відповідність виробництва критеріям сталості.
 • У випадку нової установки, в день проведення аудиту компанія зобов’язана продемонструвати, що установка готова до виробництва біопалива (тобто після проведення пускових випробувань).
 • Обов’язки генератора:
 • впровадження системи балансу маси;
 • забезпечення простежуваності сировини
 • перевірка відповідності сировини критеріям сталості;
 • визначення викидів парникових газів, що утворюються на етапі виробництва біопалив, біорідин та палив з біомаси;
 • наявність системи управління документацією.
 • Виробник біопалива, біорідин та палив з біомаси зобов’язаний визначити скорочення викидів парникових газів порівняно з викопним еквівалентом та відповідати критерію скорочення викидів парникових газів.

Торгова компанія зі складом або без нього

Компанії, які купують матеріали у сертифікованих компаній і продають їх у необробленому стані наступним сторонам.

 • Можуть мати справу як зі сталими, так і з несталими матеріалами.
 • Ця діяльність може здійснюватися у формі торгівлі зі зберіганням або без нього.
 • Торгівля може здійснюватися як додаткова сфера сертифікації (наприклад, компанія виробляє ріпакову олію та купує ріпакову олію, а потім продає суміш виробленої та купленої ріпакової олії).
 • Кількість сталих матеріалів, придбаних в іншої сертифікованої компанії та проданих без переробки, не звітується до KZR INiG.
 • Підприємства зобов’язані впровадити систему балансу маси з розділенням сумісних і невідповідних потоків для KZR INiG.
 • Зобов’язання полягає в тому, щоб належним чином передавати характеристики критеріїв сталості від постачальника до споживача.
 • Тільки якщо фактичні розрахунки викидів парникових газів виконуються для етапу транспортування, викиди парникових газів, що генеруються підприємцем, також беруться до уваги.

Біогазова установка, установка для виробництва біометану

▪ Технологічна установка, де відбувається виробництво біогазу.

Сфера сертифікації включає всі технології, за якими суб’єкт господарювання може бути сертифікований за шляхом виробництва біопалива/біологічних рідин та/або за шляхом виробництва палива з біомаси.

Якщо суб’єкт господарювання виробляє як біопаливо, так і паливо з біомаси, необхідно провести окремі розрахунки балансу маси та викидів парникових газів.

 • Сфера сертифікації також включає виробництво біогазу на полігонах ТПВ – експлуатація полігону зазвичай інтегрована з біогазовою установкою (в тому ж обсязі).
 • Звалище розглядається як джерело відходів біомаси, і декларація про відходи/залишки не вимагається.

Біогазовий завод може також складатися з установки для доочищення біогазу – установки для виробництва біометану. Ця установка доводить біогаз до якості біометану, стискає його та подає в мережу природного газу.

Якщо дві установки належать різним власникам і на них відбувається процес торгівлі біогазом.

Для торгівлі біогазом кожна компанія зобов’язана підтримувати власний баланс маси та мати окремий сертифікат.

Виробник теплової та/або електричної енергії

 • Електро- та теплоелектростанції є об’єктами сертифікації.
 • До них застосовуються принципи балансу маси та розрахунку викидів ПГ.
 • Кінцеве паливо з біомаси відображається як інтенсивність викидів ПГ разом з ефективністю теплоелектростанції/ електростанції та відповідним скороченням викидів ПГ.
 • Інформація про ефективність надходить від електростанції/теплоелектроцентралі.
 • Розрахунки скорочення викидів ПГ виконуються електростанцією/теплоелектроцентраллю.
 • Заводи повинні розраховувати ефективність на основі власних річних даних.
 • Для демонстрації критеріїв викидів ПГ можуть використовуватися як фактичні значення, так і значення за замовчуванням.

Якщо Вам потрібна допомога для визначення сфери сертифікації зверніться до TMS Ukraine. Наші спеціалісти допоможуть визначити!

Форма для консультації