Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

ЩО ТАКЕ ISO 55001? ЯКІ КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ?

Активи, малі чи великі, є невід’ємною частиною будь-якої організації. Простими словами, активи можуть бути матеріальними або нематеріальними і включати все, починаючи від ІТ-компонентів, фізичної та інтелектуальної власності, якою володіє або орендує компанія для роботи. Активи мають великий потенціал для збільшення вартості будь-якого бізнесу. Для того, щоб успішно всім керувати використовують Систему управління активам ISO 55001.

ISO 55001 – Система управління активами (AMS)

Важливо ефективно управляти активами, і ISO 55001 здатний на це. ISO 55001 — це міжнародний стандарт, (Міжнародної Організації зі Стандартизації) який допомагає організаціям ефективно управляти своїми активами, щоб оптимізувати їх життєву вартість. ISO 55001 особливо важливий у галузях, які є капіталомісткими та мають численні активи.

ISO 55001 забезпечує компетентну структуру управління активами для створення, впровадження, підтримки та вдосконалення ефективного контролю та управління активами для реалізації цінності шляхом управління ризиками та можливостями, щоб досягти бажаного балансу вартості, ризику та ефективності. Деякі з значних покращень, які спостерігали організації:

 • 15% зниження операційних витрат
 • Збільшення на 10 % використання/рентабельності використаного капіталу

Ефективна система управління також зосереджена на створенні культури постійного вдосконалення, а також може допомогти:

 • Покращення продуктивності активів (наприклад, час безвідмовної роботи, ефективність);
 • Зниження собівартості одиниці товару або послуги;
 • Покращена надійність і доступність (середній час/відстань між відмовами);
 • Покращує витрати життєвого циклу

Розуміння термінів і визначень, що стосуються ISO 55001

Перш ніж заглибитися в деталі, давайте розглянемо значення деяких термінів і визначень для кращого розуміння.

Актив: «Предмет, річ або об’єкт, який має потенційну або фактичну цінність для організації».

Цінність може бути матеріальною чи нематеріальною, фінансовою чи нефінансовою.
Фізичні активи зазвичай стосуються обладнання, інвентарю та власності, якою володіє організація.
Нематеріальні активи стосуються нефізичних активів, таких як оренда, бренди, цифрові активи, права на використання, ліцензії, права інтелектуальної власності, репутація або угоди.

Управління активами: «Управління активами — це скоординована діяльність організації для отримання вартості від активів».

Забезпечує управління активами

Активи існують для забезпечення цінності організації. Управління активами зосереджується не на самому активі, а на цінності, яку актив може надати організації.

 • Ця організаційна мета перетворюється на технічні та фінансові цілі.
 • Лідерство та культура на робочому місці є визначальними факторами реалізації цінності.
 • Цей актив виконуватиме свою необхідну мету.

Область застосування ISO 55001

ISO 551001 може застосовуватися до всіх типів активів, а також для організацій усіх типів і розмірів, які прагнуть покращити реалізацію вартості своїх активів, що включає наступне:

 • Фізичні активи
 • Інформаційні активи
 • Нематеріальні активи
 • Критичні активи
 • Активи інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
 • Інфраструктурні активи
 • Рухоме майно

Зверніть увагу:

 • Фізичні активи зазвичай стосуються обладнання, інвентарю та майна, що належить організації.
 • Нематеріальні активи стосуються нефізичних активів, таких як оренда, бренди, цифрові активи, права на використання, ліцензії, права інтелектуальної власності, репутація або угоди.

Вимоги до документації для системи управління активами ISO 55001

Кожна організація повинна задокументувати наступну інформацію, щоб відповідати вимогам ISO 55001:

а) Стратегія та планування

 • Рівні корпоративних послуг, політика та цілі
 • Стратегічні плани управління активами (SAMP) / Стратегії управління активами
 • Плани управління активами

б) Процес

 • Процеси та процедури, пов’язані з активами
 • Цілі та показники ефективності процесу

c) Технічні та пов’язані з активами властивості

 • Атрибути активів, право власності, параметри дизайну, інформація про постачальника та місцезнаходження.

d) Надання послуг і операції

 • Рівні обслуговування, цілі продуктивності, характеристики продуктивності активів, майбутні експлуатаційні вимоги та цілі управління попитом.

e) Управління обслуговуванням

 • Історичні несправності активів, дати покращення або заміни та майбутні вимоги до обслуговування.

f) Управління продуктивністю та звітність

 • Дані про продуктивність активів, цілі постійного вдосконалення та нормативна звітність.

g) Управління фінансами та ресурсами

 • Історична вартість, амортизація, відновна вартість активів, дата придбання, суттєвість, правила капіталізації, класифікація/ієрархії активів, вартість життєвого циклу, аналіз, терміни корисного використання активів, залишкова вартість та будь-які залишкові зобов’язання.

h) Управління ризиками

i) Планування на випадок непередбачених обставин і безперервності

j) Управління контрактами

 • Контрактна інформація, пов’язана з активами, інформація про постачальників, послуги, цілі, угоди з третіми сторонами.

Ключові кроки для впровадження ISO 55001

Міжнародний стандарт може створити ефективну систему управління активами, яка допоможе досягти мети вашої організації, розширити або замінити існуючу інфраструктуру та відповідати нормативним вимогам разом з іншими перевагами, якщо їх правильно впровадити.

Система управління активами — це набір взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів організації, функцією яких є встановлення політики управління активами та цілей, планів і процесів управління активами, необхідних для досягнення цих цілей. Ось кроки, які потрібно виконати:

Крок 1: Стратегічне узгодження з цілями організації / бізнес-цілями

Організаційні цілі, як правило, виробляються на основі заходів стратегічного планування організації та документуються в організаційному/корпоративному плані.

Крок 2: Політика управління активами

 • Принципи, за якими організація має намір застосовувати управління активами для досягнення своїх організаційних цілей, повинні бути викладені в політиці управління активами.
 • Узгодження цілей управління активами з цілями організації, а також зв’язування звітів про активи з фінансовими звітами може підвищити ефективність та ефективність організації,

Крок 3: Стратегічний план управління активами (SAMP)

«Задокументована інформація, яка визначає, як організаційні цілі мають бути перетворені в цілі управління активами, підхід до розробки планів управління активами та роль системи управління активами в підтримці досягнення цілей управління активами». (Посилання на ISO 55001:2014)

Стратегічний план управління активами є похідним від організаційного плану.

Крок 4: Цілі управління активами

 • Актив має відповідати потребам організації в продуктах або послугах.
 • Цілі управління активами перетворюють необхідні результати (за продуктом або послугою), які мають забезпечити активи, у дії, які зазвичай описані в плані(ах) управління активами.

Наприклад :

 • Продуктивність активів (наприклад, час безвідмовної роботи, ефективність)
 • Вартість одиниці товару або послуги
 • Надійність (середній час/відстань між відмовами)
 • Стан активу, продуктивність або показник справності
 • Витрати життєвого циклу
 • Ймовірна тривалість життя
 • Енергоефективність активу
 • Загальна вартість володіння
 • Рентабельність використаного капіталу

Крок 5: Плани управління активами

«Задокументована інформація, яка визначає діяльність, ресурси та часові рамки, необхідні для окремого активу або групи активів для досягнення цілей організації щодо управління активами». (Посилання: ISO 55001:2014)

Крок 6: Реалізація планів управління активами

Впровадження систем управління активами, що включає політику управління активами, процедури та плани для досягнення цілей.

Крок 7: Оцінка ефективності активів

Організація повинна оцінювати та звітувати про продуктивність активів, і слід враховувати наступне:

 • Ефективність управління активами, включаючи фінансові та нефінансові результати.
 • Показники ефективності активів і пов’язані з ними індикатори, наприклад індикатори стану або потужності.

Крок 8: Плани покращення ефективності активів

Організація повинна запровадити, запровадити та підтримувати процеси для визначення можливостей та оцінки, встановлення пріоритетів та реалізації дій для досягнення постійного вдосконалення та перегляду їх подальшої ефективності.

Переваги системи управління активами ISO 55001

Цей міжнародний стандарт є цілісною системою вдосконалення бізнесу, яка принесе користь у довгостроковій перспективі. Ця гнучка система має багато переваг, які можуть включати, але не обмежуватися наступним:

a) Поліпшення фінансових показників

Підвищення рентабельності інвестицій і зниження витрат.

b) Обґрунтовані рішення про інвестування активів

Допомагає покращити прийняття інвестиційних рішень і ефективно збалансувати витрати та ефективність.

c) Керований ризик

Зменшення фінансових втрат, покращення здоров’я та безпеки, доброї волі та репутації.

d) Покращені послуги та результати

Забезпечення продуктивності активів може призвести до покращення послуг або продуктів

e) Продемонстрована соціальна відповідальність

Покращення здатності організації зменшувати викиди, зберігати ресурси та адаптуватися до зміни клімату.

f) Продемонстрована відповідність

Прозоре дотримання правових, законодавчих і нормативних вимог.

g) Покращена репутація

Покращена задоволеність клієнтів, обізнаність зацікавлених сторін і впевненість.

h) Покращена організаційна стійкість

Підвищення стабільності діяльності та організації.

i) Підвищення ефективності та результативності

Удосконалення процесів, процедур і продуктивності активів може підвищити ефективність і результативність.

Наша кваліфікована команда TMS може допомогти вам з усіма необхідними кроками для розвитку вашого бізнесу та проведе через усі кроки впровадження. Щоб дізнатися більше про те, як ви можете зміцнити свою організацію за допомогою системи управління активами ISO 55001зверніться до нас.