Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ISO 50001

Зміст

 1. ISO 50001 що це таке?
 2. Для чого використовують ISO 50001
 3. Які функції виконує ISO 50001?
 4. Які функції виконує ISO 50001?
 5. Впровадження систем ISO 50001
 6. Переваги сертифікації
 7. Етапи сертифікації
 8. Скільки часу займає сертифікація?
 9. Хто може використовувати ISO 50001?

ISO 50001 що це таке?

ISO 50001 – це міжнародний стандарт систем управління енергоефективністю організацій. Його ціль – допомогти організаціям виявляти та зменшувати споживання енергії та пов’язані з ним витрати, зменшувати викиди шкідливих речовин у повітря та знижувати вплив на зміну клімату.

Стандарт базується на плануванні, виконанні, перевірці та поліпшенні систем управління енергоефективністю організації. Він вимагає від організацій встановлення метрик енергоефективності, відстеження енергоспоживання та впровадження заходів для зменшення споживання енергії та зниження витрат на неї.

Допомагає організаціям підвищити енергоефективність, зменшити витрати та підвищити конкурентоспроможність. Крім того, він сприяє досягненню глобальних екологічних цілей та зниженню впливу на зміну клімату.

ISO 50001

Для чого використовують ISO 50001

ISO 50001 надає рамки для розробки, реалізації та підтримки систем енергетичного менеджменту. Цей стандарт допомагає компаніям встановлювати цілі та плани зменшення споживання енергії, а також розробляти стратегії для досягнення цих цілей.

Застосування ISO 50001 допомагає підприємствам:

 • знизити витрати на енергоспоживання та покращити енергоефективність;
 • зменшити викиди парникових газів та інших забруднюючих речовин в атмосферу;
 • підвищити свідомість та відповідальність працівників щодо енергоефективності;
 • покращити імідж компанії в очах споживачів та інвесторів, які все більше звертають увагу на соціальну відповідальність бізнесу.
 • Отже, ISO 50001 є корисним інструментом для будь-якої організації, яка бажає покращити свою енергоефективність та знизити негативний вплив на навколишнє середовище.

Які функції виконує ISO 50001?

Основними функціями стандарту є:

 • Визначення політики енергоефективності: стандарт вимагає від організації визначити свою політику енергоефективності та принципи, на яких вона базується. Це допомагає забезпечити внутрішній і зовнішній контроль за енергоспоживанням.
 • Планування енергоефективності: стандарт допомагає організації розробити план дій з енергоефективності, який базується на її поточному стані, вимогах стандарту та цілях щодо покращення енергоефективності.
 • Реалізація плану енергоефективності: організація повинна реалізувати свій план дій з енергоефективності, який включає в себе виконання заходів з підвищення енергоефективності та контроль за їх виконанням.
 • Моніторинг та відстеження результатів: стандарт вимагає від організації вести постійний моніторинг енергоспоживання та результатів, щоб визначити ефективність своїх заходів з енергоефективності та внести зміни у свій план, якщо це необхідно.
 • Постійне вдосконалення: стандарт допомагає організації створити механізми для постійного вдосконалення системи управління енергоефективністю та досягнення кращих результатів у майбутньому.

Впровадження систем ISO 50001

Ця дія передбачає такі кроки:

 • Визначення потенційних переваг системи для вашої організації.
 • Встановлення команди проекту, яка буде відповідальна за впровадження системи.
 • Оцінка поточного стану енергоефективності вашої організації та визначення цілей впровадження системи.
 • Розробка та впровадження плану дій з покращення енергоефективності організації.
 • Забезпечення системного підходу до управління енергоефективністю.
 • Впровадження моніторингу та аналізу результатів впровадження системи.
 • Підготовка до проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту системи.
 • Отримання сертифікату відповідності до стандарту ISO 50001.

Впровадження системи може бути складним та вимагати значних зусиль, але в довгостроковій перспективі воно може допомогти знизити витрати на енергію та збільшити ефективність вашої організації.

Переваги сертифікації

Сертифікація за стандартом ISO 50001 має кілька переваг, ось деякі з них:

 • Зниження витрат на енергію: система ISO 50001 допомагає знизити витрати на енергію шляхом покращення енергоефективності організації. Це може бути досягнуто через застосування енергозберігаючих технологій, процесів та управлінських практик.
 • Підвищення ефективності виробництва: застосування системи управління енергоефективністю допомагає підвищити ефективність виробництва, покращити якість продукції та зменшити відходи.
 • Зниження викидів парникових газів: застосування системи допомагає зменшити викиди парникових газів, що сприяє збереженню навколишнього середовища та зменшенню впливу на зміну клімату.
 • Покращення іміджу організації: сертифікація за стандартом може допомогти покращити імідж організації в очах споживачів та інших зацікавлених сторін.
 • Досягнення конкурентних переваг: сертифікація за стандартом може допомогти організації отримати конкурентні переваги в порівнянні з іншими організаціями, що не мають сертифіката.
 • Виконання законодавчих вимог: застосування системи управління енергоефективністю допомагає організації виконувати законодавчі вимоги в галузі енергоефективності та енергозбереження.

Етапи сертифікації

Сертифікація за стандартом ISO 50001 є процесом оцінки та підтвердження відповідності енергетичної системи організації вимогам стандарту.

Основними етапами сертифікації ISO 50001 є наступні:

 • Підготовка до сертифікації: організація повинна визначити мету та цілі сертифікації, виконати оцінку відповідності своїх енергетичних процесів та систем вимогам стандарту.
 • Внутрішній аудит: організація повинна виконати внутрішній аудит своєї енергетичної системи для оцінки відповідності вимогам стандарту.
 • Коригування виявлених неузгоджень: організація повинна вжити заходів для виправлення виявлених неузгоджень.
 • Вибір сертифікаційної організації: організація повинна вибрати сертифікаційну організацію, яка відповідає вимогам стандарту та має відповідний досвід у сертифікації енергетичних систем.
 • Заява на сертифікацію: організація повинна подати заяву на сертифікацію до вибраної сертифікаційної організації.
 • Зовнішній аудит: сертифікаційна організація проводить зовнішній аудит для оцінки відповідності енергетичної системи організації вимогам стандарту.
 • Коригування виявлених неузгоджень: організація повинна вжити заходів для виправлення виявлених неузгоджень.
 • Видача сертифікату.

Скільки часу займає сертифікація?

Час, необхідний для сертифікації ISO 50001, може змінюватися в залежності від кількох факторів, таких як розмір і складність організації, кількість процесів, що пов’язані з енергетикою, і рівень підготовки організації до сертифікації.

Зазвичай процес сертифікації займає від декількох місяців до півроку. Процес сертифікації включає такі етапи, як підготовка до сертифікації, проведення оцінки відповідності, аудит та видача сертифіката.

Проте, варто зазначити, що точний час сертифікації може бути різним для кожної організації і залежить від багатьох факторів.

Хто може використовувати ISO 50001?

ISO 50001 є міжнародним стандартом, який стосується енергетичного управління в організаціях. Цей стандарт можуть використовувати будь-які організації, незалежно від їх розміру, галузі діяльності та місцезнаходження.

Може бути корисним для будь-якої організації, яка прагне ефективніше використовувати енергетичні ресурси, зменшити споживання енергії та витрати на енергопостачання, підвищити свідомість працівників щодо енергоефективності та знизити викиди в атмосферу.

Крім того, ISO 50001 може бути корисним для організацій, які прагнуть зменшити вплив своєї діяльності на довкілля та підвищити свою корпоративну соціальну відповідальність.