Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

Вимоги до системи управління активами ISO 55001

ISO 55001 — це стандарт системи управління активами, який дозволяє компаніям отримати максимальну віддачу від своїх активів. Впроваджуючи ISO 55001, організації матимуть кращий контроль над повсякденною діяльністю, отримають вищу віддачу від своїх активів і зменшать загальну вартість ризику. Стандарт поширюється на всі організаційні структури компанії та всі види активів. Структура також підтримує постійне покращення продуктивності в усіх організаціях. Компанії отримають значні фінансові вигоди від впровадження Системи управління активами, підвищує загальну оцінку компанії. В цій статті ми говоримо про вимоги до Cистеми управління активами ISO 55001

Чому управління активами є важливим?

Управління активами допомагає організаціям економити гроші та час за рахунок покращення використання ресурсів. Відстеження активів є важливим аспектом для організацій для визначення ефективності та продуктивності. Довіра до компанії та її фінансова міцність збільшиться, коли на ринку будуть більш ефективні активи.

Система управління активами надає вказівки відповідній команді щодо розумного використання наявних активів. Мета компанії полягає в тому, щоб отримати максимальну віддачу від використання своїх активів, забезпечуючи додаткову вартість для зацікавлених сторін.

Наявність належної системи управління для відстеження активів компанії є дуже корисним для загального зростання бізнесу компанії.

7 Вимог до системи управління активами

Нижче наведено вимоги до системи управління активами. Організація отримає велику користь від впровадження системи управління активами. Існують різні фактори, які впливають на успіх впровадження системи управління активами.

Організаційні команди, топ-менеджмент і співробітники всіх рівнів відіграють однакову роль у впровадженні Системи управління активами. Це передбачає багато стратегічного планування для узгодження цілей організації з Системою управління активами.

1. Контекст організації

Сфера діяльності та бізнес-цілі організації мають бути чіткими та відповідати Системі управління активами. Зацікавлені сторони організації повинні мати угоду щодо діяльності організації, щоб підтримувати низькі витрати та оцінювати ризики, пов’язані з діяльністю.

Організація повинна проаналізувати всі свої активи та спланувати передачу їх правильній команді професіоналів для управління операціями. Впроваджена система управління активами допоможе в подальшому оптимізувати операції з активами та оцінку вартості компанії.

2. Керівництво та топ-менеджмент

Топ-менеджмент повинен проявляти інтерес до управління активами та оцінки активів компанії. Вони повинні спілкуватися та аналізувати використані та невикористані активи. Команда високого рівня розробляє план, щоб забезпечити постійну високу прибутковість.

Використання активів відіграє важливу роль у створенні цінності та прибутку для компанії. Система управління активами допоможе правильно розподілити ресурси.

3. Стратегічне планування

Стратегічне планування відіграє життєво важливу роль в ефективному управлінні активами. Проведіть розподіл активів таким чином, щоб це максимізувало цінність для організації.

Буде багато активів у різних географічних регіонах і різноманітні невикористані активи, які можуть бути корисними для компанії. Спеціалісти зі стратегічного планування в організації повинні розробити шляхи ефективного використання активів для отримання прибутку для компанії.

4. Підтримка з боку співробітників

Реалізація плану управління активами вимагає належного рівня підтримки. Підтримка надходить від співробітників, наявної інформації, організаційних систем тощо.

Міжфункціональні групи будуть дуже корисними для складання списку активів і відповідних оцінок. Ресурси, доступні як у фізичному, так і в цифровому форматах, у різних регіонах і в багатьох місцях, мають бути перераховані та призначені правильній команді для підвищення оцінки.

5. Операції

План управління активами введено в дію повним ходом. Оцінка розраховується для кожного активу, і на цьому етапі вимірюється ефективність. Для системи управління активами буде багато напрямків.

Система управління активами необхідна для відстеження численних проектів, профілів ризиків тощо та вжиття коригувальних заходів. Було б багато видів діяльності, переданих на аутсорсинг, організація повинна проаналізувати всі, щоб оцінити їх продуктивність.

6. Оцінка ефективності

Оцінка ефективності допомагає організації проаналізувати ефективність системи управління активами. Організаційна мета повинна відповідати системі управління активами. Найвище керівництво може використовувати інформацію з оцінки ефективності для прийняття рішення про розподіл та використання активів.

Система управління активами забезпечує загальне уявлення про наявні активи та їх поточний стан. Залежно від використання та грошових вигод від перерахованих активів, компанія може отримати уявлення про фінансові вигоди та майбутню вартість зростання активів.

7. Постійне вдосконалення

Практика постійного вдосконалення дуже корисна для успіху системи управління активами. Важливо проводити регулярні оцінки та аудити системи управління активами. Будь-які невідповідності мають бути задокументовані та вжиті коригувальні дії.

Системні перевірки та аудити нададуть можливість отримати досвід і покращити будь-які профілі ризиків, а також допоможуть у створенні плану дій.

Система управління активами та організаційні переваги

Система управління активами є важливим компонентом для кожної організації, щоб отримати максимальну віддачу від своїх активів.

Активи включають рухомі об’єкти, такі як автопарк, важке обладнання, нерухоме майно, комерційні будівлі та цифрову інтелектуальну власність, а також людські ресурси. Ефективне управління цими активами призведе до розширення бізнесу організації.

ISO 55001:2014 Сертифікація та управління активами в організації

Сертифікація системи управління активами допомагає організації відстежувати ефективні та непрацюючі активи. Організації можуть вжити необхідних коригувальних дій для підвищення оцінки активів.

ISO 55001 надасть інструкції та контрольний список для впровадження надійної системи управління активами для організації. Система управління активами дозволить організації слідувати найкращим загальноприйнятим практикам організації, управління та ефективної експлуатації активів для отримання стабільного прибутку для компанії.