Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

ISO/IEC 20000 – міжнародний стандарт для управління та обслуговування IT сервісів

Пропозиції щодо СТАНДАРТУ ISO / IEC 20000
Навчання фахівців
Діагностика системи менеджменту
Сертифікація системи менеджменту
Розробка IT стратегії

Якісне управління інформаційними технологіями (IT) на підприємстві відіграє важливе значення для бізнесу компаній і стає їхнім стратегічним активом. Основне завдання такого управління – надання сервісів для збереження стійкості і розвитку бізнесу з використанням IT.

Сучасне управління IT послугами ґрунтується на загальновизнаних міжнародних методиках, до яких відносять:

 • Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – бібліотека в області інфраструктури інформаційних технологій, в даний час діє третя версія (ITIL v3);
 • Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) – об’єкти контролю для інформаційних і пов’язаних технологій;
 • Microsoft Operations Framework (MOF);
 • та ін.

Розроблені методики в області ITSM (Information Technology Service Management) привели до необхідності розробки міжнародного стандарту, використання якого дасть можливість IТ-підрозділу здійснювати ефективне управління послугами та перевіряти, наскільки відповідає така діяльність основних положень системи менеджменту IT.

ISO / IEC 20000 є універсальним інструментом для оцінки відповідності діяльності будь-якого ІТ-підрозділу основних положень ITSM. Дана оцінка не залежить від того, які методики з управління IT-сервісами використовуються в підрозділі. Саме ця особливість стандарту підкреслює доцільність його впровадження і першочергового застосування в IТ-підрозділі.

Склад стандарту ISO / IEC 20000:

ISO / IEC 20000-1 “Information technology – Service management. Specification” – включає набір вимог і сприяє використанню комплексного підходу до надання послуг, що відповідають вимогам бізнесу і споживача;

ISO / IEC 20000-2 “Information technology – Service management. Code of Practice” – практичні рекомендації по процесам, вимоги до яких сформульовані в першій частині. Цей документ покликаний допомогти організаціям вибудувати процеси для досягнення цілей, описаних в частині 1.

ISO / IEC 20000-1: 2011 розподіляє всі відомі процеси IT подразденій на чотири основні групи:

• Процеси надання сервісів
• Процеси відносин
• Процеси рішення
• Процеси регулювання

ISO / IEC 20000-1: 2011 заснований на забезпеченні якості управління сервісами.

Впровадження системи менеджменту управління IT сервісами гарантує, що IТ-процеси і IТ-ресурси організовані таким чином, щоб забезпечити належний рівень функціонування і обслуговування внутрішніх і зовнішніх клієнтів.


Стандарт тісно взаємодіє зі стандартом ISO 9001 (система менеджменту якості), який створює загальну основу для розвитку всіх процесів компанії, яка впливає на ступінь задоволеності споживача, з ISO / IEC 27001 (система менеджменту інформаційної безпеки) в процесах забезпечення інформаційної безпеки.

Переваги від використання ISO / IEC 20000

 • Підвищення і підтримання на необхідному для бізнесу рівні якості IТ-сервісів підприємства
 • Стійкість системи управління ІТ-сервісами
 • Прогнозувати розвиток існуючих IТ-сервісів в компанії
 • Управлінська платформа для масштабування IТ-сервісів на всі територіальні підрозділи компанії
 • Правильний розподіл балансу витрачених ресурсів на підтримку ІТ-сервісів Інтеграція процесу управління IТ-інфраструктурою в загальну систему менеджменту підприємства
 • Міжнародне визнання і підвищення авторитету компанії, як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх ринках

ISO / IEC 20000 – це інструмент, за допомогою якого в сфері IT досягається даний управління бізнес-послугами і відбувається перехід на якісно вищий рівень ITSM.

Переваги сертифікації по ISO / IEC 20000-1

 • ISO / IEC 20000 має визнання IT індустрії в усьому світі
 • Демонстрація клієнтам використання кращих практик і методик
 • Підвищує довіру до підприємства. У багатьох випадках застосування ISO / IEC 20000 є вирішальним фактором при виборі постачальника IТ-послуг.