Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

ISO 31000

Пропозиції щодо СТАНДАРТУ ISO 31000
Навчання в області ризик менеджменту
Діагностика системи ризик менеджменту
Ідентифікація ризиків
Аналіз ризиків
Розробка системи ризик менеджменту

З огляду на потребу підприємств, Міжнародна організація по стандартизації (ISO) розробила стандарт, що дозволяє побудувати і підтримувати в робочому стані систему управління ризиками:

“ISO 31000. Ризик-менеджмент – Принципи і керівництво по впровадженню”

Оскільки всі організації в певній мірі керують ризиком, цей стандарт ISO 31000 встановлює ряд принципів, яких необхідно дотримуватися для того, щоб менеджмент ризику був результативним. Цей стандарт рекомендує, щоб організації розробляли, впроваджували і постійно покращували структуру, мета якої полягає в інтегруванні процесу менеджмент ризику в загальне управління організацією, стратегію і планування, менеджмент, процеси звітності, політику, цінності і культуру.

Стандарт ISO 31000 описує принципи, структуру та положення ризик менеджменту; процес ризик менеджменту, етапи впровадження ризик менеджменту в організації; визначення, аналіз і обробку ризиків; варіанти обробки ризиків; документацію ризик менеджменту.

Даний стандарт враховує досвід і кращі практики ризик-менеджерів в різних країнах, в різних галузях. Його поява дозволила фахівцям з управління ризиками в усьому світі використовувати єдиний підхід до побудови систем управління ризиками. На сьогоднішній день існує кілька десятків різних стандартів в області ризик-менеджменту. Однак базовим на сьогоднішній день є стандарт ISO 31000.

Положення цього стандарту дозволять побудувати і впровадити адекватну систему управління ризиками, яка, завдяки єдиному підходу ISO до розробки стандартів, дозволить інтегрувати ризик-менеджмент в загальну систему управління підприємства.

Вигоди впровадження стандарту:

  • скорочення витрат на забезпечення виробництва в середньостроковій і довгостроковій перспективі
  • скорочення вартості втрат на відновлення активів
  • готовність до збоїв в роботі підприємства і його окремих процесів
  • підвищення рейтингу надійності підприємства