Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

Моніторинг заставного майна

Технічний аудит виробничого обладнання, який проводить Technical & Management Services надає об’єктивну оцінку об’єкта передбачуваної застави, що істотно скорочує ризики Заставоутримувача.

При оформленні обладнання в заставу необхідно звертати увагу на такі питання:

 • значення обладнання для бізнесу (задіяно у виробничому процесі чи ні, наскільки критична відсутність або зупинка даного обладнання для процесу виробництва, чи можлива швидка заміна обладнання). Для розуміння важливості обладнання для бізнесу необхідно вивчення всього технологічного процесу і, при можливості, відображення його в схематичному вигляді;
 • спеціалізоване обладнання або стандартне (ринок стандартного устаткування більш розвинений, ніж спеціалізованого);
 • рік випуску і відповідність сучасним технологіям (як правило, ці дві категорії взаємопов’язані, чим старше обладнання, тим більше шанси на старіння технології для якої було розроблено дане обладнання);
 • комплектність обладнання за фактом і за даними обліку (правовстановлюючим документам). Облік обладнання може вестися, як по об’єкту застави в цілому, так і по окремим його складовим.
 • технічний стан обладнання і його працездатність. У разі якщо обладнання не задіяне у виробничому процесі, то досить складно визначити його справність і комплектність. Тому при відборі застави до такого устаткування потрібно ставитися обережно;
 • можливість демонтажу і транспортування обладнання.

Технічний аудит виробничого обладнання, переданого в заставу, включає:

 • перевірку технічної документації
 • ідентифікацію об’єкта застави;
 • оцінку відповідності комплектності та якісних характеристик обладнання обліковим даним і технічної документації;
 • аналіз статистичних даних про виконані ремонти і технічне обслуговування, причин і термінів простоїв;
 • збір, аналіз і систематизацію інформації про неполадки в роботі обладнання;
 • підтвердження фактичної продуктивності обладнання розрахунковим шляхом або інструментальними методами;
 • збір та аналіз інформації про якість і технічний стан вузлів, деталей, комплектуючих, технологічних блоків і установок в т.ч. із застосуванням інструментальних методів.

Додатковими стадіями технічного аудиту можуть бути дослідження складу і властивостей матеріалів, використаних для виготовлення продукції, з метою оцінки їх відповідності вимогам стандартів та технічним умовам поставки, а також аналіз ризиків.

Моніторинг заставного майна є ефективним інструментом мінімізації ризиків Заставоутримувача від порушення Заставодавцем своїх зобов’язань за договором застави.