Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

Технічна підтримка та консультації при сертифікації продукції в ЄС

Підписання «Угоди про Асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС» поряд з відкриттям нових перспектив для українськими підприємствам – експортерами, безумовно поставить перед ними серйозні завдання по модернізації і вдосконаленню процесів забезпечення якості, технічного забезпечення виробництва, поліпшення якості продукції та оцінки її відповідності .

Для неспеціаліста в галузі стандартизації та сертифікації часом важко розібратися в хитросплетінні законодавчих вимог Європейського Союзу до оцінки відповідності експортної продукції основним вимогам Директив, правилах розміщення продукції на ринку ЄС, особливо, якщо така продукція підлягає обов’язковій сертифікації в рамках Директив ЄС «нового» і «глобального» підходу.

Уникнути непоправних помилок, суттєво зменшити витрати часу і коштів експортера на проходження складної процедури сертифікації продукції по Директивам ЄС допомагає професійна технічна підтримка і кваліфіковані консультації експертів Technical & Management Services.

Technical & Management Services в рамках даної послуги надасть технічну допомогу і консультації в наступних напрямках:

 • класифікація продукції та вибір застосовних Директив, гармонізованих стандартів та модулів оцінки відповідності (систем заводського виробничого контролю);
 • допомога в підготовці документації для оформлення запитів на отримання European Technical Assesment в разі, якщо гармонізований стандарт відсутній або частково охоплює вимоги до продукції;
 • консультації при підготовці технічного файлу і оцінки ризиків згідно істотних вимог Директив ЄС (Essential Requirements);
 • технічна підтримка при впровадженні заводського виробничого контролю (Factory Production Control)
 • аналіз, ревізія або підготовка документованих процедур QMS і FPC підприємства-експортера відповідно до вимог Директив і стандартів;
 • діагностичний аудит заводського виробничого контролю, QMS і первинні інспекції виробництва з метою підготовки підприємства – експортера до аудиту з боку нотифікованого органу (Notified Body) або Органу технічної оцінки (Тechnical Assessment Bodies).
 • розробка проектів Декларацій відповідності (EU Declaration of conformity) і Декларацій технічних характеристик (EU Declaration of performance) для модуля А чи Системи оцінки виробничого контролю System 4;

В рамках даної послуги Technical & Management Services також проводить навчальні курси для керівників і фахівців в області якості. Метою курсів є отримання знань про:

 • основні принципи «нового» і «глобального» підходу;
 • істотних вимогах Директив ЄС для конкретних видів продукції;
 • порядок проведення сертифікації та декларування продукції для отримання се маркування;
 • права і обов’язки виробника і його уповноваженого представника при розміщенні продукції на ринку Європейського Союзу;
 • розробка проектів Декларацій відповідності (Declaration of conformity) і Декларацій технічних характеристик (Declaration of performance) для модуля А чи Системи оцінки виробничого контролю System 4;
 • інших питань, пов’язаних із законодавством ЄС у сфері технічного регулювання та стандартизації

Унікальність даної послуги полягає в тому, що більшу частину рутинної, але обов’язкової роботи з підготовки до сертифікації продукції для експорту в ЄС, підприємство доручає виконати професійній команді міжнародних сертифікованих інспекторів, експертів і аудиторів Technical & Management Services.

Використовуючи накопичений досвід успішної реалізації понад 140 проектів в сфері сертифікації продукції по різним Директивам ЄС «нового» і «глобального» підходу і гармонізованим стандартам, Technical & Management Services пропонує найбільш комплексний, а головне – ефективний і економічно доцільний підхід при підготовці підприємств до процедури сертифікації української продукції для експорту в Європейський Союз.