Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

Регламент (EU) No 305/2011 на конструкційні, будівельні матеріали та продукцію

Регламент Європейського союзу (ЄС) № 305/2011 за будівельними матеріалами вступив в силу з 01 липня 2013 року. Даний документ замінив Директиву 89/106 EEC (Construction Products Directive – CPD). Регламент 305/2011 / ЄС (89/106 / ЕЕС) встановлює гармонізовані вимоги і умови для збуту будівельної продукції.

Оновлений регламент встановлює певні методи перевірки і оцінки параметрів будівельного обладнання та виробів.

Продукція, яка була випущена на ринок Євросоюзу до 1 липня поточного року, буде вважатися відповідної регламенту №305 / 2011 року (89/106 / ЕЕС) на підставі документів, що відповідають вимогам Директиви 89/106 / EEC.

Регламент 305/2011 / ЄС (89/106 / ЕЕС), випущений законодавчими органами Європейського Союзу, покликаний спростити і прояснити існуючі “рамки” для розміщення будівельної продукції і матеріалів на ринках Європейського Економічного Простору.

Також регламент 305/2011 / ЄС (89/106 / ЕЕС) в своєму тексті надає додаткові роз’яснення з приводу поняття РЄ маркування та її використання, вводить спрощені процедури, які дозволяють скоротити витрати, які несуть виробники, імпортери та дистриб’ютори, зокрема малий і середній бізнес.

Новий регламент 305/2011 / ЄС (89/106 / ЕЕС) на будівельну продукцію встановлює нові і більш суворі критерії для нотифікованих уповноважених органів, що беруть участь в оцінці та перевірці будівельної продукції, тим самим зростає довіра і надійність системи в цілому.

Багато європейських директиви, в тому числі і CPD (89/106 / ЕЕС), зараз застаріли і тому новий Регламент (ЄС) № 305/201 покликаний модернізувати і оптимізувати вимоги Нового Підходу на ринку ЄС.

Коротка інформація і Нові правила Регламенту ЄС на Будівельну продукцію Регламентом 305/2011 / ЄС (89/106 / ЕЕС) описані деякі основні нові положення стосуються будівельної продукції:

  • Уточнено вимоги щодо нанесення маркування СЕ: СЕ-маркування проставляється на будівельну продукцію, для якої виробник підготував Declaration of performance (Декларацію експлуатаційних характеристик). Шляхом нанесення маркування СЕ на будівельні вироби виробники вказують, що вони беруть на себе відповідальність за відповідність даного продукту заявленої діяльності їх компанії.
  • Впроваджено спрощена процедура, що дозволяє скоротити витрати, які несе бізнес, особливо малий і середній. Введена більш сувора відповідальність точно зазначеної організації за оцінку діяльності компанії щодо виробництва будівельної продукції, а також перевірка постійної відповідності продукції тим чи іншим вимогам.

Основні положення Нового Регламенту на будівельну продукцію

Найбільш важливими положеннями нового регламенту є:

1) Розділ 7 – складання declaration of performance.

Декларація повинна бути пронумерована відповідно до номером продукції, його типу, сімейства.

2) Стаття 37 – Спрощені процедури для малих підприємств

Коли виробники використовують ці спрощені процедури, вони повинні також продемонструвати відповідності будівельної продукції, конструкційних матеріалів чинним вимогам, а в першу чергу – дотримання норм безпеки.

3) Розділ 10 – Зв’язок з органами нагляду

Держави Європейського Союзу повинні надати певну інформацію по зв’язку з органами, які відповідають за будівельну продукцію. Дані органи повинні бути в змозі виконувати свої завдання уникнення конфлікту інтересів, зокрема, щодо процедури маркування СЕ.

4) Загальна – Навколишнє середовище та безпека

Аспекти безпеки щодо навколишнього середовища відносяться в основному до;

  • Використання будівельної продукції протягом усього життєвого циклу.
  • Небезпечні речовин, що використовуються у виробництві.

Інформація про вміст шкідливих речовин, в першу чергу, обмежена речовинами, включеними до Регламенту (EC) № 1907/2006 (REACH);

Крім того, згідно з 67-ї статті Європейська комісія розглядає питання про необхідність інформацію про вміст шкідливих речовин в будівельних виробах, матеріалах, продукції до 25 квітня 2014 року. У підсумку обов’язок надавати інформацію з іншими речовинами, зокрема, з акцентом на здоров’я, безпеку і утилізацію, продовжить свою дію.

Визначення та область поширення регламенту 305/2011

“Будівельна продукція” визначається як:

Будь-яка продукція, яка виробляється і розміщується на ринку Європейського Союзу в разі постійного використання під час будівельних робіт або їх частин, які надають впливу на основні вимоги в їх реалізації.