Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

Управління ремонтами

На сьогоднішній день немає жодного виробничого підприємства, яке б не цікавилося ефективною організацією технічного обслуговування обладнання. Яке б не шукало оптимальних способів виконання його ремонтів. Аварійні простої та ремонти дорого обходяться підприємству, тому для досягнення планових показників ефективності необхідно забезпечити надійну експлуатацію виробничого обладнання. Ці обставини зробили техобслуговування та ремонти одним із важливих видів діяльності на сучасному виробничому підприємстві.

Система технічного обслуговування та ремонтом (ТОіР) відіграє важливу роль у реалізації місії кожної компанії та її здатності досягнення цільових показників прибутку в умовах зростаючої конкуренції.>

Цю тенденцію підтверджує і серпневий звіт консалтингової компанії McKinsey, згідно з яким ефективне управління виробничими потужностями дозволяє досягти підвищення загальної ефективності обладнання на 20% -30%, а також скоротити на 30%-50% час аварійних простоїв.

А що ж у нас?

На сьогодні в Україні маса підприємств вибудовує стратегію управління надійністю обладнання виключно на системах ППР – інтервальних ремонтів вузлів, періодичної заміни механізмів. І як показали наукові дослідження, система ТОіР, заснована на ідеї, що будь-яка поломка активу попереджається шляхом його заміни чи ремонту через постійні, фіксовані інтервали часу, переважно не ефективна. А в ряді випадків – контрпродуктивна за рахунок регулярного внесення «дитячої смертності» в обладнання, яке збалансовано працювало до втручання.

Тільки до 6% відмов справедливий і обґрунтовано застосуємо подібний підхід у технічному обслуговуванні. Подумайте, лише 6% витраченого бюджету ТОіР приносить ту віддачу, яку очікує власник – надійності обладнання. А що ж робить класичне ТОіР з рештою 94% відмов? Практично нічого. Планове ТОіР не фокусує увагу на цих несправностях. А це і приховані відмови, і численні відмови, і поломки з наслідками для персоналу чи навколишнього середовища, суспільства. Іншими словами, у переважній більшості випадків, при класичному ТОіР ми нічого не робимо з того, що потрібно було б зробити для підтримки надійності активу. І навпаки, якщо ми й витрачаємо колосальні ресурси, то в більшості випадків робимо це на ретельно сплановані завдання ТОіР, які не наближають нас до бажаного рівня надійності обладнання. Підприємства мають колосальні збитки через необґрунтовану впевненість у сформованій стратегії управління фізичними активами.

Тому менеджмент виробничих фізичних активів, з усіх можливих видів менеджменту, є наймолодшим і, що не є, «неораним полем» для розумної мінімізації витрат будь-якого підприємства шляхом скорочення запасів та уникнення непотрібних рутинних операцій з ТО. Цьому процесу можуть сприяти багато методів оцінки ризиків. Але донедавна суворо спеціалізованих методик, спрямованих на широке застосування в галузі ТОіР, не існувало. На сьогоднішній день, єдино визнаним у різних галузях інструментом є RCM (Reliability centered maintenance – технічне обслуговування, орієнтоване на надійність).

Досліджуючи і вивчаючи набір тих методологічних і послідовних інструментів, закладених в основу філософії RCM, компанія TMS  динамічно розвиваються. Об’єднавши наші зусилля, ми почнемо реалізовувати спільні прагнення щодо вдосконалення стратегій технічного обслуговування та економії фінансів. Разом ми зможемо навчитися акцентувати увагу не на поломках обладнання, а на важливості їх наслідків для персоналу, довкілля, бізнесу.

Давайте разом починати шлях до усвідомленого та обґрунтованого обслуговування фізичних активів. Завдяки навчально-методичним курсам академії TMS методи управління виробничими активами RCM стають доступними в Україні. У сервісних служб нарешті з’являється дієвий та сучасний інструмент для прийняття рішень щодо ефективного управління відмовами обладнання.

На зарубіжних підприємствах, що вперше застосували RCM, тільки за 2-3 місяці зниження витрат на технічне обслуговування становило 20-30%. При цьому, інцидентів та нещасних випадків з технічних причин взагалі немає.

Тому ми усвідомлюємо той потенціал практичної та економічної користі, яку несе в собі технічне обслуговування, орієнтоване на надійність. І ще. Впроваджуючи цю методику, створюючи команди RCM, навчаючи фасилітаторів RCM-аналізу, ми обов’язково залучимо велике коло персоналу в питання ТОіР, посадивши в один човен виробничників, ремонтників і служби охорони праці. Це дасть зовсім інший поштовх для оптимізації внутрішніх бізнес-процесів.