Академия TMS
TMS Ukraine Всі контакти м. Київ, пр. Перемоги 62-Б, оф. 2Б
+380 50 419 6912 info@tms-ua.com

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ISO 14001

ISO 14001 що це таке?

ISO 14001 – це стандарт міжнародної організації по стандартизації, який встановлює вимоги до системи управління навколишнім середовищем. Цей стандарт визнаний всесвітньо як основний засіб для керування впливом підприємств на навколишнє середовище.

Основні принципи полягають у тому, щоб організація:

 • Визнавала свій вплив на довкілля і приймала заходи для зменшення цього впливу;
 • Розробляла та виконувала плани для управління впливом на довкілля;
 • Постійно оцінювала та покращувала свої системи управління довкіллям.

Отримання сертифікату ISO 14001 дозволяє організаціям демонструвати своє зобов’язання щодо захисту навколишнього середовища та підвищувати довіру своїх клієнтів, партнерів та інших зацікавлених сторін.

ISO 14001

Для чого використовують ISO 14001?

Основна мета використання ISO 14001 полягає в тому, щоб забезпечити ефективний підхід до управління екологічними аспектами діяльності організації. Це дозволяє організації зменшувати вплив своєї діяльності на довкілля, зменшувати ризики, пов’язані з негативним впливом на довкілля, та забезпечувати відповідність законодавчим вимогам щодо охорони навколишнього середовища.

Крім того, використання ISO 14001 дозволяє організаціям покращувати свій імідж та забезпечувати конкурентні переваги на ринку, що забезпечує збільшення довіри споживачів та партнерів до компанії. Взагалі, використання цього сертифікату відображає зобов’язання організації зменшувати свій негативний вплив на довкілля та покращувати стан навколишнього середовища.

Які функції виконує ISO 14001

Основні функції ISO 14001 включають:

 • Забезпечення дотримання законодавства та інших вимог, що стосуються навколишнього середовища.
 • Зменшення впливу діяльності організації на навколишнє середовище, включаючи зменшення використання ресурсів, зменшення викидів і забруднення води та повітря.
 • Забезпечення сталого використання природних ресурсів і зменшення відходів, що генеруються під час діяльності організації.
 • Забезпечення розвитку і впровадження планів і програм з охорони навколишнього середовища.
 • Забезпечення взаємодії з зацікавленими сторонами, включаючи клієнтів, постачальників, громадські організації та урядові органи.
 • Підвищення свідомості та залучення працівників до питань охорони навколишнього середовища.
 • Встановлення метрик та індикаторів для оцінки ефективності системи управління навколишнім середовищем.

Загалом, ISO 14001 виконує функції забезпечення сталого розвитку та охорони навколишнього середовища через установлення стандартів для практик управління навколишнім середовищем.

Впровадження ISO 14001

Цей стандарт надає каркас для розробки та впровадження ефективної системи управління навколишнім середовищем, яка дозволяє організації зменшувати свій вплив на довкілля та дотримуватися законодавчих вимог у цій галузі.

Якщо ваша організація планує впровадити ISO 14001, рекомендується виконати наступні кроки:

 • Ознайомтеся з вимогами стандарту та визначте, які аспекти навколишнього середовища становлять ризики для вашої організації.
 • Сформуйте команду, яка буде відповідати за розробку та впровадження.
 • Проведіть аналіз впливу діяльності вашої організації на довкілля та визначте ключові аспекти, які потрібно враховувати.
 • Розробити та включаючи політику навколишнього середовища, цілі та плани дій для зменшення впливу на довкілля.
 • Впровадьте, включаючи навчання персоналу та встановлення процедур контролю та вимірювання впливу на довкілля.
 • Проводьте регулярний моніторинг та оцінку, щоб переконатися у її ефективності та вчасно вносити корективи.
 • Здійснюйте постійне вдосконалення та стежте за законодавчими вимогами у галузі навколишнього середовища.
 • Впровадження сертифікату може вимагати значних зусиль та ресурсів, але він може бути корисним для вашої організації.

Переваги сертифікації

Сертифікація ISO 14001 є міжнародним стандартом для систем управління навколишнім середовищем, який визначає вимоги до ефективної системи управління навколишнім середовищем в організації.

 Ось деякі переваги, які можна отримати в результаті отримання сертифікату ISO 14001:

 • Зменшення витрат і покращення ефективності: Реалізація системи управління навколишнім середовищем може допомогти організації зменшити витрати на енергію, воду, відходи та інші ресурси, а також покращити ефективність виробничих процесів.
 • Підвищення довіри: Отримання сертифікату може допомогти організації підвищити довіру своїх клієнтів, партнерів та громадськості в цілому, що може вести до підвищення конкурентоспроможності.
 • Відповідність законодавству: Реалізація системи управління навколишнім середовищем допоможе організації виконувати вимоги законодавства про навколишнє середовище, що може уникнути штрафних санкцій та інших правових наслідків.
 • Покращення іміджу: Отримання сертифікату може допомогти організації підвищити свій імідж серед клієнтів, партнерів та громадськості в цілому, що може вести до збільшення продажів та залучення нових клієнтів.
 • Зменшення ризиків: Отримання сертифікату дозволяє організації зменшити ризики, пов’язані з негативним впливом її діяльності на навколишнє середовище.

Етапи сертифікації

Щоб отримати сертифікацію ISO 14001, організація повинна пройти через декілька етапів:

 • Оцінка відповідності. Організація повинна провести попередню оцінку своїх процесів та проектів, які впливають на навколишнє середовище, і визначити, чи необхідна сертифікація за стандартом ISO 14001.
 • Підготовка. Організація повинна розробити та реалізувати систему управління навколишнім середовищем, відповідну вимогам стандарту. Це може включати розробку політики, процедур та інструкцій, навчання персоналу та інші заходи.
 • Внутрішній аудит. Організація повинна провести внутрішній аудит своєї системи управління навколишнім середовищем для перевірки відповідності вимогам стандарту сертифікату та виявлення можливих недоліків.
 • Коригування та покращення. Організація повинна коригувати виявлені недоліки та вдосконалювати свою систему управління навколишнім середовищем.
 • Зовнішній аудит. Організація повинна звернутися до незалежної організації з сертифікації, яка проведе зовнішній аудит її системи управління навколишнім середовищем.
 • Сертифікація. Якщо організація успішно пройде зовнішній аудит, то вона отримає сертифікат IS

Скільки часу займає сертифікація ?

Впровадження стандарту в організації може зайняти від кількох місяців до більше року, залежно від складності процесу. Цей процес охоплює всю організацію та включає проведення внутрішнього аудиту, розробку та запуск нових процедур. Для успішного впровадження змін працівники повинні отримати навчання та мати необхідні ресурси. Особливо цей процес триватиме довше, якщо організація є великою та має складні операційні процедури.

Розрив між поточною системою екологічного менеджменту та стандартом ISO 14001 визначає масштаб та складність проекту, що збільшує час, необхідний для його впровадження. Аналіз прогалин може допомогти прискорити процес, тому що організація може зосередитися на покращенні певних аспектів.

Хто може використовувати ISO 14001?

ISO 14001 може використовуватися будь-якою організацією з екологічними міркуваннями або обов’язками в процесі надання послуг. Це означає, що більшість організацій можуть скористатися системою управління навколишнім середовищем, особливо у виробничій та сервісній галузях.
Забезпечує основу для постійного вдосконалення впливу організації на навколишнє середовище. Це означає оцінку всіх екологічних територій, на які впливає діяльність організації. Аспекти включають утилізацію відходів, використання ресурсів, забруднення повітря, води та ґрунту, а також більш широке управління ризиками зміни клімату.

Його можна використовувати для підвищення ефективності обслуговування, зменшення втрат ресурсів і витрат. На практиці це може призвести до меншого використання таких ресурсів, як вода та енергія, а також до скорочення харчових або матеріальних відходів. Підвищення ефективності в цілому призводить до економії фінансових витрат.

ISO 14001 також може використовуватися всіма типами організацій, а його стандарти можуть застосовуватися як до малих, так і до великих операцій. Він гнучкий, тому може бути адаптований відповідно до конкретних екологічних міркувань у різних організаціях, секторах або місцях. Можна застосувати до всього ланцюга поставок, допомагаючи знизити витрати та підвищити наскрізну ефективність.

Для того, щоб пройти сертифікацію, організації необхідно впровадити ефективну систему управління навколишнім середовищем, яка відповідає вимогам стандарту ISO 14001. Як акредитований орган сертифікації ми можемо провести навчання вимогам стандарту ISO 14001, провести попередні аудити, а також надати послуги з сертифікації та розробки системи.